KAWASAKI ON/OFF ROAD
 KLX150 (TH)

KLX150BF (TH)

 KLX230 ABS SE (TH)

 KLX250 (TH)

D - TRACKER X (TH)

 D - TRACKER 150 (TH)

KLX150 (ID)